Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Trøndelag

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 29.05.2022 07:00 til 30.05.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Lørdag morgen 28. mai. 2022

Oppdatert informasjon -

Nedjuster flomfare for noen kommuner sør i varslingsområdet.

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Vannføringen ventes å øke raskt i små og middels store elver. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader. Vannføring er følsom for nedbørsmengder og plassering.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler