Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Troms og Finnmark

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 28.05.2022 07:00 til 29.05.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Torsdag morgen 26. mai. 2022

Oppdatert informasjon -

Gult varsel for Altaelva og deler av Troms og Finnmark mandag 6. juni er nedgradert til grønt nivå. Vannføringen er avtakende og ventes under flomnivå fra mandag.
  • Oppdatert informasjon -
    Vannføringen i Altaelva har avtatt og er nå på gult nivå.
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Vannføringen ventes å øke på grunn av snøsmelting. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler