Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Troms og Finnmark

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 26.05.2022 07:00 til 27.05.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Torsdag morgen 26. mai. 2022

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader langs vassdragene

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Vannføringen ventes å øke pga snøsmelting. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler