Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for Troms og Finnmark

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 25.05.2022 07:00 til 26.05.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Tirsdag ettermiddag 24. mai. 2022
  • Publisert: 25.05.2022 13:24

Oppdatert informasjon -

Det gule varselet er nedgradert til grønt. Det ventes lavere temperaturer og mindre vanntilførsel fra snøsmelting.

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte vegstrekninger kan bli stengt.

Råd

Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Kraftig erosjon i bekker og elver kan stedvis utløse mindre utglidninger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget.

Beskrivelse

Relativt høye temperaturer og vind fører til sterk snøsmelting, opp mot 30mm/døgn. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er stedvis allerede svært høy, og vil fortsette å øke i takt med snøsmeltingen. Dette gir økende fare for jordskred og flomskred, spesielt langs bekker og i skråninger der snøen smelter.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler