Varsel om jordskredfare, gult nivå for Troms og Finnmark

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 24.05.2022 07:00 til 25.05.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Tirsdag ettermiddag 24. mai. 2022

Oppdatert informasjon -

Det gule varselet er nedgradert til grønt. Det ventes lavere temperaturer og mindre vanntilførsel fra snøsmelting.

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte vegstrekninger kan bli stengt.

Råd

Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Kraftig erosjon i bekker og elver kan stedvis utløse mindre utglidninger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget.

Beskrivelse

Relativt høye temperaturer og vind fører til sterk snøsmelting, opp mot 30mm/døgn. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er stedvis allerede svært høy, og vil fortsette å øke i takt med snøsmeltingen. Dette gir økende fare for jord og utglidninger langs bekker og i skråninger der snøen smelter.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler