Hopp til hovedinnhold

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for deler av Nordland og deler av Troms

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 19.03.2022 07:00 til 20.03.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Natt til lørdag 19. mar. 2022
  • Fare minker: Søndag ettermiddag 20. mar. 2022
  • Høyde: 0 - 1000 moh

Konsekvens

Flere skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg eller jernbane kan bli redusert.

Råd

Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Flere jord- sørpe og flomskred er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg og jernbane kan bli redusert. Det ventes opp mot 100 mm nedbør fra natt til lørdag, som regn under ca. 1000 moh. Relativt høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler