Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for deler av Sør-Norge

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 29.01.2022 07:00 til 30.01.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Fredag kveld 28. jan. 2022
  • Fare minker: Lørdag kveld 29. jan. 2022
  • Høyde: 0 - 1000 moh

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget. Sørpeskred kan ha lang rekkevidde, også i slakt terreng.

Råd

Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Vær oppmerksom på mulige sørpeskred også i slakt terreng.

Beskrivelse

Det ventes mye nedbør lørdag. Nedbøren vil fram til lørdag ettermiddag falle som regn opp til 1000 meter over havet, før det blir kjøligere siste del av dagen. Jord-, sørpe- og flomskred kan forekomme. Faren for skred vil minke etter hvert som temperaturen faller. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt for jord- og flomskred. Relativt høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er stedvis høy.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler