Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for Vestlandet

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 28.01.2022 07:00 til 29.01.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Fredag kveld 28. jan. 2022
  • Fare minker: Lørdag kveld 29. jan. 2022
  • Høyde: 0 - 1000 moh

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget. Sørpeskred kan ha lang rekkevidde, også i slakt terreng.

Råd

Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Vær oppmerksom på mulige sørpeskred også i slakt terreng.

Beskrivelse

Det ventes mye nedbør fra fredag kveld og i løpet av lørdagen. Nedbøren vil etter hvert falle som regn opp mot 1000 meter over havet, før det lørdag ettermiddag blir kaldere igjen. Jord-, sørpe- og flomskred kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt for jord- og flomskred. Relativt høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er stedvis høy.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler