Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for deler av Sør- og Midt-Norge

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 14.01.2022 07:00 til 15.01.2022 06:59
Neste varsel før:
 • Fare øker: Onsdag morgen 12. jan. 2022
 • Fare minker: Fredag kveld 14. jan. 2022
 • Høyde: 0 - 1500 moh

Oppdatert informasjon -

Det oransje varselet er nedgradert til gult fare nivå for resten av fredagen, siden skredaktivteten nå er avtagende.
 • Oppdatert informasjon -
  For noen kommuner i sør og øst av varslingsområdet har varslet blitt nedgradert til grønt farenivå, siden det har kommet mindre regn i disse områdene enn ventet.
 • Oppdatert informasjon -
  Oransje varsel videreføres til fredag for store deler av varslingsområdet.
 • Oppdatert informasjon -
  Varselet ble oppgradert til rødt nivå for flere kommuner i Vestland Fylke på grunn av spesielt stor fare for sørpeskred.
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring, og vær oppmerksom på mulige sørpeskred også i slakt terreng. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Jord-, sørpe- og flomskred kan fortsatt forekomme første del av fredagen etter mye regn og stor snøsmelting onsdag og torsdag. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Skredfaren er nå generelt avtagende. Etter en større flomhendelse vil det, fram til vannstanden igjen er normal, likevel være fare for lokale utglidinger langs vassdrag i flomområdene. Sørpeskred løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler