Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Vestland fylke

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 14.01.2022 07:00 til 15.01.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Onsdag ettermiddag 12. jan. 2022
  • Fare minker: Fredag kveld 14. jan. 2022
  • Høyde: 0 - 1500 moh

Oppdatert informasjon -

Det er fjernet kommuner som ligger i Hordaland og nord i Trøndelag fra varselet da flommen er forbi i disse områdene.

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver.

Råd

Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Det er fortsatt stor vannføringen i elver og bekker på fredag. Som følge av kaldere vær og mindre nedbør avtar vannføringen i området. I større elver, med tregere respons, kan det fortsatt være flomvannføring på fredag. Det vil være lokale forskjeller. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler