Varsel om flomfare, gult nivå for Møre og Romsdal og deler av Trøndelag

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 14.01.2022 07:00 til 15.01.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: 12. januar 2022, kl. 12:00
  • Fare minker: 14. januar 2022, kl. 23:00
  • Høyde: 0 - 1500 moh

Oppdatert informasjon -

Det er fjernet kommuner som ligger i Hordaland og nord i Trøndelag fra varselet da flommen er forbi i disse områdene.

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og elver.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Det er stor vannføring i elver og bekker også på fredag. Vannføringen har nådd flomtoppen og avtar i varslingsområdet. Større elver, med tregere respons, kan oppleve flomvannføring også fredag. Det vil være lokale forskjeller.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler