Varsel om flomfare, oransje nivå for Vestland fylke og deler av Trøndelag

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 13.01.2022 07:00 til 14.01.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Onsdag ettermiddag 12. jan. 2022
  • Fare minker: Fredag kveld 14. jan. 2022
  • Høyde: 0 - 1500 moh

Oppdatert informasjon -

Det er fjernet kommuner som ligger i Hordaland og nord i Trøndelag fra varselet da flommen er forbi i disse områdene.

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Beskrivelse

Det er ventet fortsatt økende vannføringen i elver og bekker i løpet av dagen i dag, torsdag. Det falt mye regn onsdag, og det er ventet mer regn i dag. Det kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Økt vannføring kan også føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler