Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, rødt nivå for deler av Sør- og Midt-Norge

4

Rødt nivå

Publisert: Gyldig: fra 12.01.2022 07:00 til 13.01.2022 06:59
Neste varsel før:
 • Fare øker: Onsdag morgen 12. jan. 2022
 • Fare minker: Fredag kveld 14. jan. 2022
 • Høyde: 0 - 2000 moh

Oppdatert informasjon -

Det oransje varselet er nedgradert til gult fare nivå for resten av fredagen, siden skredaktivteten nå er avtagende.
 • Oppdatert informasjon -
  For noen kommuner i sør og øst av varslingsområdet har varslet blitt nedgradert til grønt farenivå, siden det har kommet mindre regn i disse områdene enn ventet.
 • Oppdatert informasjon -
  Oransje varsel videreføres til fredag for store deler av varslingsområdet.
 • Oppdatert informasjon -
  Varselet ble oppgradert til rødt nivå for flere kommuner i Vestland Fylke på grunn av spesielt stor fare for sørpeskred.
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Svært mange skredhendelser forventes. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, veg eller jernbane. Langs vassdrag i flomområdene kan stor vannføring føre til utgraving av masser ved foten av skråninger. Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake lokale utglidninger. Flom- og sørpeskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget. Sørpeskred kan ha lang rekkevidde, også i slakt terreng.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Vær oppmerksom på mulige sørpeskred også i slak terreng. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Beskrivelse

Svært mange jord-, sørpe- og flomskred er forventet. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, veg eller jernbane. Framkommelighet på veg og jernbane kan bli redusert. Størst fare forventes fra natt til torsdag. Sørpeskred løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. For flom- og jordskred er bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring spesielt utsatt. Med gjeldende prognose, er indre strøk av Vestlandet og Midt-Norge særledes utsatt. Det ventes 100-150 mm, lokalt nærmere 200 mm i perioden onsdag-torsdag. Høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler