Varsel om flomfare, oransje nivå for deler av Trøndelag

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 18.12.2021 07:00 til 19.12.2021 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: 17. desember 2021, kl. 18:00
  • Fare minker: 19. desember 2021, kl. 11:00
  • Høyde: 0 - 1000 moh

Oppdatert informasjon -

Det er fjernet noen kommuner i Nordland da det har kommet mindre nedbør enn ventet i dette området.
  • Oppdatert informasjon -
    Se vannføring i sanntid på https://bit.ly/3e1uAWt
  • Oppdatert informasjon -
    Noen kommuner i nord og øst er fjernet fra varselet, da det er ventet mindre nedbør og kjøligere vær i nord og øst i opprinnelig varslingsområde fredag. Lørdag er varselet oppgradert til oransje nivå, da det er ventet mer nedbør enn tidligere prognoser.
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Overvann i tettbygde områder. Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Beskrivelse

Det er flom på gult og oransje nivå i enkelte elver i varslingsområdet. Det ventes fortsatt noe vannføringsøkning enkelte steder. Det ventes nedbør frem til lørdag ettermiddag. Fra i kveld er det ventet mindre nedbør og temperaturen vil synke. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader. Områder med mye is og snø i vassdragene kan lokalt forverre situasjonen. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler