Varsel om jord- og flomskredfare, oransje nivå for deler av Trøndelag og Møre og Romsdal

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 23.11.2021 07:00 til 24.11.2021 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Tirsdag morgen 23. nov. 2021
  • Fare minker: Onsdag morgen 24. nov. 2021
  • Høyde: 0 - 1200 moh

Konsekvens

Flere skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg eller jernbane kan bli redusert.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Flere skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg og jernbane kan bli redusert. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er allerede høy. Det ventes stedvis regn opp mot 80 mm/døgn som vil øke faren for jord- og flomskred i varselområdet.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler