Hopp til hovedinnhold

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for deler av Sør-Norge

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 28.10.2021 07:00 til 29.10.2021 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Torsdag morgen 28. okt. 2021
  • Fare minker: Fredag morgen 29. okt. 2021
  • Høyde: 0 - 2000 moh
  • Publisert: 28.10.2021 14:42

Oppdatert informasjon -

Oppdal kommune er inkludert i varslingsområdet.
  • Oppdatert informasjon -
    Kommuner i Møre og Romsdal har blitt inkludert i varslingsområdet. Fare for sørpeskred har blitt lagt til varselet.
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Jordskred er utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred er en flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng kan medføre bekkeløpsendring. Sørpeskred er en strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen kan også utløses i slakt terreng, følger deretter bekkeløp og bratte skråninger, og har lang rekkevidde. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Det ventes noen jord-, sørpe- og flomskredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan også løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Det ventes mye nedbør torsdag, som regn under ca. 2000 moh. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er allerede høy.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler