Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for store deler av Østlandet

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 03.10.2021 07:00 til 04.10.2021 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Søndag morgen 3. okt. 2021
  • Fare minker: Mandag morgen 4. okt. 2021
  • Høyde: 0 - 2500 moh

Konsekvens

Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Jordskred er utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred er en flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget. Vann på avveie i bratt terreng kan medføre bekkeløpsendring. Langs vassdrag i flomområdene kan stor vannføring føre til utgraving av masser ved foten av skråninger.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Kraftig erosjon i vassdrag kan stedvis utløse mindre utglidninger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget. Vær spesielt oppmerksom på slike utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsetninger. Varsle beredskapsansvarlig i kommunen ved observasjon av slike hendelser.

Beskrivelse

Det ventes noen jordskred- og flomskredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fra natt til søndag til søndag kveld ventes det 50-70 mm regn. Nedbørsmengdene vil variere og lokalt vil det komme mer.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler