Hopp til hovedinnhold

I Varsom-appen og på beta.regobs.no kan man bytte til annet kart "Geodata Landskap (Norge)" under kartvalg i hamburgermenyen -> kart.

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for deler av Nord-Norge

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 03.06.2021 07:00 til 04.06.2021 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Tirsdag ettermiddag 1. jun. 2021
  • Høyde: 0 - 1500 moh

Konsekvens

Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Jordskred er utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Sørpeskred er en strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i slakt terreng, følger deretter bekkeløp og bratte skråninger, og har lang rekkevidde. Langs vassdrag med flom kan vannføringen føre til utgraving av masser ved foten av skråninger.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Det ventes noen jord-, sørpe- og flomskredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Stigende temperaturer vil føre til stor snøsmelting, også i høyfjellet, 20-45 mm/døgn. Vannmetningsgraden i bakken øker i takt med snøsmeltingen. Dette gir økende fare for jord- sørpe- og flomskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler