Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Varsel om flomfare, gult nivå for Nordland og nord i Trøndelag

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 25.02.2021 07:00 til 26.02.2021 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Onsdag ettermiddag 24. feb. 2021
  • Høyde: 0 - 500 moh

Oppdatert informasjon -

Nå løsner isen i mange elver. Det er for farlig å grave i ismassene mens vannføringen stiger. Lokalt kan evakuering være aktuelt der problemene er store. For informasjon om isproblemer, se https://www.nve.no/hydrologi/vintertorke-og-isproblemer-i-vassdrag/tiltak-mot-isproblemer-i-vassdrag/
  • Oppdatert informasjon -
    Varselet er utvidet med kommuner i Nord Trøndelag.
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Lokale oversvømmelser der elve-/bekkeløp er fylt opp med is. Isgang med påfølgende lokale oversvømmelser i enkelte vassdrag. Overvann i tettbygde områder.

Råd

Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Beskrivelse

Vannføringen ventes å øke på grunn av nedbør og mildvær. Dette kan føre til lokale oversvømmelser der det er mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken pga. tele. Økt vannføring kan føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler