Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Trøndelag og Nordland

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 06.11.2020 07:00 til 07.11.2020 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: 6. november 2020, kl. 06:00
  • Fare minker: 7. november 2020, kl. 19:00

Oppdatert informasjon -

Det gule varslet for deler av Trøndelag og Nordland for lørdag 7. november, er nedgradert til grønt nivå på grunn av mindre nedbør enn ventet.
  • Oppdatert informasjon -
    Noen kommuner i Trøndelag og Nordland er lagt til det gule varslet.
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Mye regn vil gi økende vannføring i små og middels store elver. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler