Varsel om flomfare, gult nivå for Mjøsa og Øyeren

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 04.11.2020 07:00 til 05.11.2020 06:59
Neste varsel før:

Konsekvens

Lokale oversvømmelser.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker).

Beskrivelse

Vannstanden i Mjøsa er 4. november kl. 10:00 123,63 moh. i høydesystem NN54 og ventes å stige ytterligere 11 cm fram til torsdag/fredag. Vannstanden i Øyeren er 4. november kl. 10:00 102,38 moh. i høydesystem NN54. Den ventes å stige ytterligere noe det kommende døgnet.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler