Varsel om flomfare, oransje nivå for Nordland

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 21.09.2020 07:00 til 22.09.2020 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Søndag kveld 20. sep. 2020
  • Fare minker: Mandag kveld 21. sep. 2020

Konsekvens

Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der nedbøren treffer.

Råd

Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser. Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Det er allerede stor vannføring enkelte steder og svært høy vannmetning i bakken. Mye regn vil føre til ytterligere økt vannføring. Varslingsnivået er oppgradert fra gult til oransje.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler