Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for Troms og Finnmark og deler av Nordland

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 03.06.2020 07:00 til 04.06.2020 06:59
Neste varsel før:
  • Fare minker: 15. juni 2020, kl. 06:00
  • Høyde: 0 - 1800 moh

Konsekvens

Noen jordskredhendelser kan forekomme: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Utsatte vegstrekninger kan bli stengt. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring. Sørpeskred: En strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i relativt slakt terreng og følger deretter bekkeløp og bratte skråninger.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og om skred- og flomsituasjonen. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Faren for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø, der snøen er vannmettet. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler