Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for deler av Nord-Norge og Trøndelag

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 28.05.2020 07:00 til 29.05.2020 06:59
Neste varsel før:
  • Fare minker: Mandag morgen 15. jun. 2020
  • Høyde: 0 - 1200 moh

Konsekvens

Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring. Sørpeskred: En strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i relativt slakt terreng og følger deretter bekkeløp og bratte skråninger.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Det er også fare for sørpeskred. Faren for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø, der snøen er vannmettet.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler