Nedgradert: Varsel om jord- og flomskredfare, grønt nivå for Hordaland, Sogn og Fjordane og deler av Møre og Romsdal

1

Grønt nivå

Publisert: Gyldig: fra 12.09.2019 07:00 til 13.09.2019 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Torsdag ettermiddag 12. sep. 2019
  • Fare minker: Natt til fredag 13. sep. 2019
  • Publisert: 12.09.2019 12:58) Gyldig fra: 12.09.2019 07:00) til 13.09.2019 06:59
    Neste varsel før: 12.09.2019 15:30)

Oppdatert informasjon -

Varsel for Hordaland, Sogn og Fjordane og deler av Møre og Romsdal er nedgradert til grønt pga nedjusterte nedbørprognoser.

Konsekvens

Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Varselet ligger i nedre del av gult nivå.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler