Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Østlandet

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 06.09.2019 07:00 til 07.09.2019 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Fredag kveld 6. sep. 2019
  • Fare minker: Lørdag ettermiddag 7. sep. 2019

Oppdatert informasjon -

Noen kommuner vest i varslingsområdet er nedgradert til grønt da det er ventet lite nedbør her lørdag.

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Rask økning av vannføring i små vassdrag. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Mye regn vil gi økende vannføring i vassdrag på Østlandet. Det ventes rask vannføringsøkning i små og middels store elver. I områdene som får mest nedbør ventes flomvannføring på gult nivå. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler