Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Vestlandet og Sørvestlandet

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 22.10.2018 07:00 til 23.10.2018 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Søndag morgen 21. okt. 2018
  • Fare minker: Tirsdag ettermiddag 23. okt. 2018
  • Høyde: 0 - 1200 moh

Oppdatert informasjon -

Vannføringen har kulminert og er generelt minkende nå på ettermiddagen.
  • Oppdatert informasjon -
    I Hordaland og Rogaland ligger varselet nå i øvre del av gult nivå.
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Overvann i tettbygde områder. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Mye regn vil gi økende vannføring i bekker og elver. Mest utsatt er vassdrag der nedbøren i all hovedsak kommer som regn.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler