Varsel om flomfare, gult nivå for Gudbrandsdalslågen

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 15.10.2018 07:00 til 16.10.2018 06:59
Neste varsel før:

Oppdatert informasjon -

Varselet for øvre deler av Ottavassdraget, deler av Sogn og Fjordane og Hordaland er nedgradert til grønt.
  • Oppdatert informasjon -
    Flomvarselet på rødt nivå er utvidet med Vågå og Sel kommune
  • Oppdatert informasjon -
    Flomvarsel på oransje nivå utvides til å gjelde berørte kommuner langs Ottavassdraget i Oppland på grunn av stor snø- og bresmelting og kraftig vannføringsøkning i natt. Se oppdatert varsel på varsom.no kl 11.
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Lokalt kan det være fare for utglidninger langs elvebreddene fram til vannstanden i vassdragene er normal. Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer på varsom.no. Sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (f. eks. bil, campingvogn etc langs elver og bekker, kjellere). Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Etter samløpet med Lågen er nivået lavere og det ventes vannføring oppunder oransje rett nedstrøms samløpet med Otta. I Lågen ved utløpet i Mjøsa, ventes vannføring på gult nivå. Varselet gjelder bare selve hovedelva.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler