Varsel om flomfare, oransje nivå for Sogn og Fjordane og Ottavassdraget

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 15.10.2018 07:00 til 16.10.2018 06:59
Neste varsel før:
  • Høyde: 0 - 1000 moh

Oppdatert informasjon -

Varselet for øvre deler av Ottavassdraget, deler av Sogn og Fjordane og Hordaland er nedgradert til grønt.
  • Oppdatert informasjon -
    Flomvarselet på rødt nivå er utvidet med Vågå og Sel kommune
  • Oppdatert informasjon -
    Flomvarsel på oransje nivå utvides til å gjelde berørte kommuner langs Ottavassdraget i Oppland på grunn av stor snø- og bresmelting og kraftig vannføringsøkning i natt. Se oppdatert varsel på varsom.no kl 11.
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Lokalt kan det være fare for utglidninger langs elvebreddene fram til vannstanden i vassdragene er normal. Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og elver. Flom kan føre til stengte veier og bruer. Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer på varsom.no. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. Sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (f. eks. bil, campingvogn etc langs elver og bekker, kjellere). Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales.

Beskrivelse

Vannføringen har kulminert på rødt nivå flere steder, og ventes å avta utover dagen til oransje nivå i Sogn og Fjordane. Lovatn og Strynsvatn har også kulminert, men vil fortsatt ligge på rødt nivå ut dagen. Det ventes lite nedbør og kjøligere vær de nærmeste dagene. I Ottavassdraget har vannføringen kulminert oppstrøms Vågåvatn. I Vågåvatn stiger vannstanden fortsatt. Den ventes å kulminere i løpet av dagen, men vil holde seg på rødt nivå. Vannføringen ved Lalm, nedenfor samløpet mellom Otta og Finna, har flatet ut opp mot rødt nivå, og vil holde seg på det nivået utover dagen inntil vannføringen ut av Vågåvatn har begynt å avta vesentlig.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler