Varsel om flomfare, oransje nivå for Hordaland og deler av Sogn og Fjordane

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 14.10.2018 07:00 til 15.10.2018 06:59
Neste varsel før:
  • Høyde: 0 - 2000 moh

Oppdatert informasjon -

Varselet for øvre deler av Ottavassdraget, deler av Sogn og Fjordane og Hordaland er nedgradert til grønt.
  • Oppdatert informasjon -
    Flomvarselet på rødt nivå er utvidet med Vågå og Sel kommune
  • Oppdatert informasjon -
    Flomvarsel på oransje nivå utvides til å gjelde berørte kommuner langs Ottavassdraget i Oppland på grunn av stor snø- og bresmelting og kraftig vannføringsøkning i natt. Se oppdatert varsel på varsom.no kl 11.
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og elver. Flom kan føre til stengte veier og bruer. Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer på varsom.no. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer på varsom.no. Sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (f. eks. bil, campingvogn etc langs elver og bekker, kjellere). Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Regn og snø-/bresmelting vil fortsatt føre til flomvannføring i vassdragene. Intensiteten på nedbøren vil variere. Flere vassdrag har nå flomvannføring på oransje nivå, også større vassdrag. Det er usikkerhet knyttet til hvor det kommer mest nedbør. Vassdrag som drenerer bre og høyfjell med snø er spesielt utsatt og kan få flomvannføring på rødt nivå i områder hvor det kommer mest nedbør. Endringer i disse vassdragene kan skje raskt, og vi følger situasjonen tett. Reguleringer vil i noen tilfeller virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler