Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for Vestlandet

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 14.10.2018 07:00 til 15.10.2018 06:59
Neste varsel før:
  • Fare minker: Mandag morgen 15. okt. 2018
  • Høyde: 0 - 1500 moh

Oppdatert informasjon -

Varselet er utvidet til å gjelde noen kommuner i Rogaland og i Møre og Romsdal. Deler av Rogaland har allerede har fått mye regn siste to døgn og det ventes en god del nedbør her i løpet av dagen.

Konsekvens

Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring.

Råd

Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værmeldingen og -radaren, samt oppdateringer på varsom.no.

Beskrivelse

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler