Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for Vestlandet

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 22.08.2018 07:00 til 23.08.2018 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Onsdag morgen 22. aug. 2018
  • Fare minker: Torsdag morgen 23. aug. 2018

Konsekvens

Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værmeldingen og -radaren, samt oppdateringer på varsom.no. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet skal renne unna.

Beskrivelse

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler