Varsel om flomfare, gult nivå for øvre deler av Oppland, Buskerud og Hedemark

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 14.05.2018 07:00 til 15.05.2018 06:59
Neste varsel før:

Oppdatert informasjon -

Varsel for Mjøsa og Vorma er nedgradert fra gult til grønt nivå fra mandag. Vannstanden i Mjøsa er synkende og vannføringen i Vorma avtar gradvis.
 • Oppdatert informasjon -
  Se varslingsteksten.
 • Oppdatert informasjon -
  Varsel for Glomma etter samløp med Vorma er nedgradert fra oransje til gult nivå. Varsel for nedre del av Drammensvassdraget, med unntak av områdene rundt Tyrifjorden, er nedgradert fra gult til grønt nivå.
 • Oppdatert informasjon -
  Se oppdatert flomstatus på varsom.no.
 • Oppdatert informasjon -
  Øvre deler av Glomma, Gudbrandsdalslågen, Drammensvassdraget: nedgradert varsel fra oransje til gult på grunn av mindre snøsmelting. Telemark: nedgradert varsel fra gult til grønt på grunn av mindre snøsmelting. Se statusoppdatering på forsiden av varsom.no.
 • Oppdatert informasjon -
  Glomma: Varsel om flom på rødt nivå for Glomma er nedgradert til oransje nivå på grunn av mindre nedbør og snøsmelting enn ventet. Drammensvassdraget: Varsel om flom på rødt nivå for øvre deler av Drammensvassdraget er nedgradert til oransje nivå grunnet mindre nedbør enn varslet. Se statusrapport på forsiden av varsom.no
 • Oppdatert informasjon -
  Glomma: Varsel om flom på rødt nivå for Glommas sideelver er nedgradert til oransje nivå på grunn av mindre nedbør og snøsmelting enn ventet. Drammensvassdraget: Varsel om flom på rødt nivå for øvre deler av Drammensvassdraget er nedgradert til oransje nivå grunnet mindre nedbør enn varslet.
 • Oppdatert informasjon -
  Varsel om flom på rødt nivå for øvre deler av Drammensvassdraget er nedgradert til oransje nivå grunnet mindre nedbør enn varslet.
 • Oppdatert informasjon -
  Les oppdatert status på forsiden av varsom.no om vårflommen på Østlandet
 • Oppdatert informasjon -
  Varselet er oppgradert fra gult til oransje nivå for Gudbrandsdalslågen som følge av mer nedbør enn først forventet
 • Oppdatert informasjon -
  Oppdatert varsel vil komme innen kl 1400.
 • Oppdatert informasjon -
  Les på forsiden av varsom.no nyhetssaken om vårflom på Østlandet med bl.a. Vannstandprognoser for Drammensvassdraget
 • Oppdatert informasjon -
  Ved en feil ble det sendt ut oransje varsel for feil område. Det som ligger ute nå er riktig varslingsområde. Det oransje varslet er for Drammensvassdraget, Glomma (ikke Gudbrandsdalslågen) og Trysilvassdraget.
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer på varsom.no. Sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (f. eks. bil, campingvogn etc langs elver og bekker, kjellere). Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Beskrivelse

Kraftig snøsmelting fører til vedvarende høy vannføring i elver og bekker som drenerer områder med snø. De fleste elver har vannføringen sunket betydelig og ventes ikke at elvene går opp til oransje nivå selv om temperaturen øker.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler