Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for deler av Østlandet, Telemark og Trøndelag

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 07.05.2018 07:00 til 08.05.2018 06:59
Neste varsel før:
 • Fare øker: Lørdag morgen 5. mai. 2018
 • Høyde: 400 - 2000 moh

Oppdatert informasjon -

Deler av Østlandet og Telemark. Varselet er nedgradert fra gult til grønn da jordskredfaren antas å være over for denne gang.
 • Oppdatert informasjon -
  Kommuner i Trøndelag og noe kommuner i Telemark er tatt ut av varselet.
 • Oppdatert informasjon -
  Les oppdatert status på forsiden av varsom.no om flom og jordskredfare
 • Oppdatert informasjon -
  Les oppdatert status på forsiden av varsom.no om flom og jordskredfare
 • Oppdatert informasjon -
  Kommuner i Telemark er lagt til varselet.
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring. Sørpeskred: En strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i slakt terreng og deretter følge bekkeløp og bratte skråninger.

Råd

Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet skal renne unna. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv.

Beskrivelse

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy etter de siste ukene med mye snøsmelting. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget. Dette gjelder blant annet bratte dalfører på Østlandet; eksempelvis Gudbrandsdalen, Begnadalen og Hallingdal. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 30-50 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler