Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Østlandet, Telemark og Agder.

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 18.04.2018 07:00 til 19.04.2018 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Onsdag morgen 18. apr. 2018
  • Fare minker: Mandag kveld 23. apr. 2018
  • Høyde: 0 - 1000 moh

Oppdatert informasjon -

Varsel for Telemark og Vestfold er nedgradert fra gult til grønt.

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker/mindre elver. Rask økning av vannføring i små vassdrag. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Kraftig snøsmelting vil føre til betydelig økende vannføring i bekker og mindre elver, som drenerer snødekte områder opptil ca 700 - 1000 m oh. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler