Varsel fra NVE og MET for Skiptvet onsdag 17.02.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 30.11.2021 14:48) Gyldig fra: 30.11.2021 07:00) til 01.12.2021 06:59
    Neste varsel før: 30.11.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 30.11.2021 14:40) Gyldig fra: 30.11.2021 07:00) til 01.12.2021 06:59
    Neste varsel før: 30.11.2021 15:30)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold

  • Publisert: 28.11.2021 17:26
  • Gyldig: fra 29.11.2021 22:00 til 30.11.2021 10:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå