Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Varsel fra NVE og MET for Ringerike tirsdag 28.06.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

Jord-, sørpe-, flomskred

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

Styrtregn

Styrtregn, gult nivå (MET)

Østlandet

  • Publisert: 27.06.2022 13:01
  • Gyldig: fra 27.06.2022 13:00 til 28.06.2022 06:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå