Varsel fra NVE og MET for Ulvik tirsdag 26.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 17.08.2022 13:44) Gyldig fra: 17.08.2022 07:00) til 18.08.2022 06:59
    Neste varsel før: 17.08.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 17.08.2022 14:12) Gyldig fra: 17.08.2022 07:00) til 18.08.2022 06:59
    Neste varsel før: 17.08.2022 15:30)

Styrtregn

Styrtregn, gult nivå (MET)

Hordaland

  • Publisert: 15.08.2022 11:02
  • Gyldig: fra 16.08.2022 02:00 til 17.08.2022 02:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå