Varsel fra NVE og MET for Stord torsdag 21.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 25.05.2022 15:28) Gyldig fra: 26.05.2022 07:00) til 27.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 26.05.2022 11:00)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 25.05.2022 13:24) Gyldig fra: 26.05.2022 07:00) til 27.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 26.05.2022 11:00)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå