Varsel fra NVE og MET for Stad torsdag 25.11.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 25.11.2021 15:25) Gyldig fra: 25.11.2021 07:00) til 26.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 25.11.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 25.11.2021 13:04) Gyldig fra: 25.11.2021 07:00) til 26.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 25.11.2021 15:30)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Sogn og Fjordane

  • Publisert: 24.11.2021 11:32
  • Gyldig: fra 25.11.2021 01:00 til 26.11.2021 01:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå