Varsel fra NVE og MET for Solund søndag 24.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 07.05.2022 10:25) Gyldig fra: 07.05.2022 07:00) til 08.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 07.05.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 07.05.2022 10:24) Gyldig fra: 07.05.2022 07:00) til 08.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 07.05.2022 15:30)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Fjordane

  • Publisert: 07.05.2022 11:58
  • Gyldig: fra 07.05.2022 22:00 til 08.05.2022 07:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå