Varsel fra NVE og MET for Luster mandag 11.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 07.12.2022 14:44) Gyldig fra: 08.12.2022 07:00) til 09.12.2022 06:59
    Neste varsel før: 08.12.2022 11:00)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 07.12.2022 14:12) Gyldig fra: 08.12.2022 07:00) til 09.12.2022 06:59
    Neste varsel før: 08.12.2022 11:00)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Nordlige deler av Sogn og Fjordane

  • Publisert: 07.12.2022 09:14
  • Gyldig: fra 06.12.2022 15:00 til 08.12.2022 17:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå