Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Varsel fra NVE og MET for Kinn lørdag 09.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Nedgradert: Varsel om flomfare, grønt nivå for Nordvestlandet og deler av Trøndelag (NVE)

  • Fare pågår: Fredag ettermiddag 16. sep. 2022
  • Fare minker: Mandag morgen 19. sep. 2022
  • Høyde: 0 - 1000 moh

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå