Varsel fra NVE og MET for Bremanger onsdag 20.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 05.12.2022 14:50) Gyldig fra: 05.12.2022 07:00) til 06.12.2022 06:59
    Neste varsel før: 06.12.2022 11:00)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 05.12.2022 14:16) Gyldig fra: 05.12.2022 07:00) til 06.12.2022 06:59
    Neste varsel før: 06.12.2022 11:00)

Is

Lite is, grønt nivå (MET)

Ytre strøk av Vestland fylke

  • Publisert: 05.12.2022 09:02
  • Gyldig: fra 05.12.2022 09:02 til 05.12.2022 10:02

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå