Varsel fra NVE og MET for Bremanger onsdag 29.09.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Nedgradert: Varsel om flomfare, grønt nivå for Nordvestlandet og deler av Trøndelag (NVE)

  • Fare øker: Fredag ettermiddag 16. sep. 2022
  • Fare minker: Mandag morgen 19. sep. 2022
  • Høyde: 0 - 1000 moh
  • Publisert: 19.09.2022 12:00) Gyldig fra: 19.09.2022 07:00) til 20.09.2022 06:59
    Neste varsel før: 19.09.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 19.09.2022 14:17) Gyldig fra: 19.09.2022 07:00) til 20.09.2022 06:59
    Neste varsel før: 19.09.2022 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå