Varsel fra NVE og MET for Bremanger mandag 07.06.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 06.12.2021 13:50) Gyldig fra: 06.12.2021 07:00) til 07.12.2021 06:59
    Neste varsel før: 06.12.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 06.12.2021 15:26) Gyldig fra: 06.12.2021 07:00) til 07.12.2021 06:59
    Neste varsel før: 06.12.2021 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå