Varsel fra NVE og MET for Bergen tirsdag 30.11.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 30.11.2021 14:48) Gyldig fra: 30.11.2021 07:00) til 01.12.2021 06:59
    Neste varsel før: 30.11.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 30.11.2021 14:40) Gyldig fra: 30.11.2021 07:00) til 01.12.2021 06:59
    Neste varsel før: 30.11.2021 15:30)

Vindkast

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Hordaland

  • Publisert: 29.11.2021 10:43
  • Gyldig: fra 29.11.2021 23:00 til 30.11.2021 03:00

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Hordaland

  • Publisert: 28.11.2021 11:29
  • Gyldig: fra 29.11.2021 15:00 til 30.11.2021 02:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå