Varsel fra NVE og MET for Bergen fredag 19.11.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 19.11.2021 15:25) Gyldig fra: 19.11.2021 07:00) til 20.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 19.11.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 19.11.2021 09:52) Gyldig fra: 19.11.2021 07:00) til 20.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 19.11.2021 15:30)

Regn

Mye regn, gult nivå (MET)

Rogaland og Hordaland

  • Publisert: 18.11.2021 11:20
  • Gyldig: fra 19.11.2021 00:00 til 19.11.2021 12:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå