Varsel fra NVE og MET for Bergen torsdag 11.11.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 11.11.2021 14:34) Gyldig fra: 11.11.2021 07:00) til 12.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 11.11.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 11.11.2021 13:17) Gyldig fra: 11.11.2021 07:00) til 12.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 11.11.2021 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå