Varsel fra NVE og MET for Bergen mandag 01.11.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 01.11.2021 15:09) Gyldig fra: 01.11.2021 07:00) til 02.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 01.11.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 01.11.2021 13:49) Gyldig fra: 01.11.2021 07:00) til 02.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 01.11.2021 15:30)

Vindkast

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Rogaland og Hordaland

  • Publisert: 31.10.2021 12:08
  • Gyldig: fra 31.10.2021 23:00 til 01.11.2021 04:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå